Isten Fia?

Jézus semmit sem írt, az apostolokat bízta meg, hogy az utókornak továbbadják történetét és tanításait. Minden, amit az apostolok írtak, kánoni tekintéllyel bír. A történetkritikai bibliakutatás álláspontja szerint az egyes iratokat később a kor szükségletei szerint átírták, kihagytak vagy betoldottak részeket[forrás?]. Születtek olyan iratok, amelyek nem őrződtek meg, másokat megőriztek, azonban módosítottak rajta.

Csodák Mi az igazság?

A víz borrá változtatása a kánai menyegzőn (Jn 2,1-11)

Vízen jár (Mt 14,22-33)

A vihar lecsendesítése (Mt 8,23-27)

Feltámadása (Mt 28,1-7)

Történelmi Beszámolók

Ezek a tények kizárólag internetről és könyvekből bizonyítottak legjobb bizonyság ha maga a Krisztus mutatkozik be neked.

Pilátus levele Tibérius császárnak Jézus Krisztus letartóztatásáról, tárgyalásáról és keresztrefeszítéséről.

Egy apokrif irat, melyet a beszámolók szerint a Vatikánban találtak és amely Pilátus szemszögéből írja le az eseményeket.

Ipuwer és az Exodus könyve

Az egyiptomi csapások a Kivonulás könyvének leírásában tíz katasztrófa , amelyet Izrael Istene sújt a bibliai Egyiptomra , hogy meggyőzze a fáraót a rabszolgasorba ejtett izraeliták felszabadításáról , mindegyikük szembeszáll a fáraóval és egy egyiptomi istenével

Ebben az időben élt Jézus, ez a bölcs ember és tanította az embereket, akik szívesen hallgatják az igazságot és sok zsidót és sok görögöt megnyert.

“Ebben az időben élt Jézus, ez a bölcs ember és tanította az embereket, akik szívesen hallgatják az igazságot és sok zsidót és sok görögöt megnyert. És ámbár főembereinek följelentésére Pilátus keresztre feszítette, most is hívek maradtak hozzá azok, akik szerették. S még ma is megvan a keresztények felekezete, amely róla vette nevét.”

Teológia videók

Az Újszövetség keletkezése